Thông tin cần biết
 
  Biểu Mẫu Sinh Viên
  Thời Khóa Biểu
  Kết Quả Thi

 

Trang chủ

Hội thảo Sinh viên- Nhà trường- Doanh nghiệp 2017

HỘI THẢO SINH VIÊN - NHÀ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP 2017

Hội thảo Sinh viên- Nhà trường- Doanh nghiệp 2017Nhằm tạo điều kiện để các sinh viên năm cuối tiếp cận với doanh nghiệp, khoa Điện - Điện lạnh đã tổ chức Hội Thảo Sinh viên - Nhà trường - Doanh nghiệp với sự tham gia của gần 30 doanh nghiệp lớn nhỏ với nhu cầu tuyển dụng các vị trí chủ chốt khác nhau. 

Hội thảo đã giúp các sinh viên hiểu thêm nhiều về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Từ đó, sinh viên cũng biết được yêu cầ của doanh nghiệp với các ứng viên theo từng vị trí tuyển dụng.

https://youtu.be/3YFwKNlVzqM

 

 

 

 

Trang 1 trong tổng số 4

<