logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH <BR/>BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Liên hệ

28.12.17 | 2801 |

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI GIANG VIEN KHOA ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH
Stt Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Số điện thoại 1 Số điện thoại 2 Email Ghi chú
ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
1 Phạm Văn Thành   Trưởng khoa 0913608313   phamvanthanh@caothang.edu.vn  
2 Đỗ Chí Phi   Phó khoa - Trưởng bộ môn 0903648261   dochiphi@caothang.edu.vn  
3 Lê Phong Phú   Phó bộ môn 0903617646   lephongphu@caothang.edu.vn  
4 Phan Đại Nghĩa 28/02/1984 Phó bộ môn 0986457503   phandainghia@caothang.edu.vn  
5 Phạm Văn Mạng   Giảng viên 0935872245   phamvanmang@caothang.edu.vn  
6 Bùi Đông Hải   Giảng viên 0903155494   bdhai@caothang.edu.vn  
7 Phan Thanh Tú   Giảng viên 0988476007   phanthanhtu@caothang.edu.vn  
8 Đặng Thanh Tùng   Giảng viên 0985370973   dangthanhtung@caothang.edu.vn  
9 Nguyễn Thị Uyên 10/11/1983 Giảng viên 0985565926 0938899591 nguyenthiuyen@caothang.edu.vn  
10 Nguyễn Bá Nhạ   Giảng viên 0909357267   nguyenbanha@caothang.edu.vn  
11 Đào Quang Hoàng   Giảng viên 0908464180   daoquanghoang@caothang.edu.vn  
12 Nguyễn Tấn Thành 10/01/1984 Giảng viên 0919083936   ntthanh@caothang.edu.vn  
13 Nguyễn Bảo Quốc   Giảng viên 0972246635   nbquoc@caothang.edu.vn  
14 Lê Thành Tâm 09/03/1987 Giảng viên 0988114195   lttam@caothang.edu.vn  
15 Ngô Bá Việt   Giảng viên 0907689357   ngobaviet@caothang.edu.vn  
16 Nguyễn Văn Hiền   Giảng viên 0978689289   nguyenvanhien84@caothang.edu.vn  
17 Nguyễn Lương Văn Minh   Giảng viên 0946317045   nguyenluongvanminh@caothang.edu.vn  
18 Nguyễn Hoàng Linh   Giảng viên 01682739879   nguyenhoanglinh@caothang.edu.vn  
19 Nguyễn Quang Thông   Giảng viên 0908385289   nguyenquangthong@caothang.edu.vn  
20 Trần Văn Luân   Giảng viên 0933449605   tranvanluan@caothang.edu.vn  
21 Văn Kim Luân   Giảng viên 0985884935   vankinhluan@caothang.edu.vn  
22 Ngô Phi Thường   Giảng viên 0945720249   npthuong@caothang.edu.vn  
23 Đoàn Quốc Đạt 09/10/1991 Giảng viên 0907627484   doanquocdat@caothang.edu.vn  
24 Phạm Văn Hiệp   Giảng viên 0974197134   phamvanhiep@caothang.edu.vn  
25 Phạm Văn Nghĩa 10/05/1990 Giảng viên 0983 996 008 0938640385 phamvannghia90@caothang.edu.vn  
26 Phùng Văn Biển 15/01/1990 Giảng viên 0988209652   phungvanbien@caothang.edu.vn  
27 Phạm Duy Thanh   Giảng viên 0902542090   phamduythanh@caothang.edu.vn  
28 Phạm Hữu Đức 10/06/1992 Giảng viên 01207 145 186   phamhuuduc@caothang.edu.vn  
29 Lý Thị Ngọc Chi   Giảng viên 01265098045   lythingocchi@caothang.edu.vn  
30 Lâm Hoàng Cát Tiên   Giảng viên 01657039093   lamhoangcattien@caothang.edu.vn  
31 Phạm Duy Phước 12/03/1992 Giảng viên     phamduyphuoc@caothang.edu.vn  
32 Võ Đại Vân 17/09/1992 Giảng viên 01673045641   vodaivan00@gmail.com