Trang chủ

TKB học kỳ phụ -hè -2016 2017

Email In

Lịch học kì phụ - hè - năm học 2016 -2017 cho các hệ CĐ, CDN, TC.

Thời gian bắt đầu học từ 3/7

Chi tiết: https://drive.google.com/open?id=0B0zivdmYsdiSbjZWNC1KSjB6MDQ

 
<