Trang chủ

HỘI THẢO KẾT NỐI SINH VIÊN - NHÀ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP

Email In

HỘI THẢO KẾT NỐI SINH VIÊN - NHÀ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP 2017

              Nhằm tạo điều kiện để các sinh viên năm cuối tiếp cận với doanh nghiệp, khoa Điện - Điện lạnh đã tổ chức Hội Thảo kết nối Sinh viên - Nhà trường - Doanh nghiệp với sự tham gia của gần 30 doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng các vị trí chủ chốt khác nhau. 

              Hội thảo đã giúp các sinh viên hiểu thêm nhiều về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Từ đó, sinh viên cũng biết được yêu cầu của doanh nghiệp với các ứng viên theo từng vị trí tuyển dụng.

https://youtu.be/3YFwKNlVzqM

 
<