Trang chủ Giới thiệu Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên

Email In

Cơ cấu tổ chức Bộ môn Điện công nghiệp

Trưởng bộ môn: T.s Đỗ Chí Phi - 0903648261

Phó bộ môn: Th.s Lê Phong Phú - 0903617646

Phó bộ môn: Th.s Phan Đại Nghĩa - 0986457503

Giảng viên:

 1. Thầy Phạm Văn Mạng
 2. Th.s Bùi Đông Hải
 3. Th.s Phan Thanh Tú
 4. Th.s Đặng Thanh Tùng
 5. Th.s Nguyễn Bá Nhạ
 6. Th.s Nguyễn Thị Uyên
 7. Th.s Nguyễn Tấn Thành
 8. Thầy Đào Quang Hoàng
 9. Th.s Lê Thành Tâm
 10. Th.s Ngô Bá Việt
 11. Th.s Nguyễn Bảo Quốc
 12. Th.s Nguyễn V L Minh
 13. Th.s Nguyễn Hoàng Linh
 14. Th.s Nguyễn Văn Hiền
 15. Th.s Trần Văn Luân
 16. Th.s Nguyễn Hoài Phong
 17. Th.s Văn Kinh Luân
 18. Th.s Nguyễn Quang Thông
 19. Th.s Ngô Phi Thường
 20. Thầy Đoàn Quốc Đạt
 21. Th.s Phạm Văn Nghĩa
 22. Th.s Phạm Văn Hiệp
 23. Th.s Phạm Duy Thanh
 24. Th.s Phùng Văn Biển
 25. Thầy Phạm Hữu Đức

 

 

 
<