logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH <BR/>BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Đồ án Thiết Kế Điện Công Nghiệp

06.09.19 | 286 |

Kênh thông tin về đồ án môn học

1. Mặt bằng bản vẽ download tại đây.

2. Thông số máy xem tại đây.

3. Yêu cầu thực hiện đề tài.

4. Danh sách nhóm và danh sách phân đề tài.

5. Phần mềm liên quan: Autocad; CADe-simu; PLC.

6. Điểm đánh giá đồ án và kết quả xem tại đây.