logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH <BR/>BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Tuyển dụng

Tuyển nhân viên bảo trì cơ điện

10.03.21 | 40 |
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước
Địa chỉ: Khu B, Đường số 1, Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0982509898 - Email: cs@hiepphuoc.com

Tuyển nhân viên kỹ thuật

10.03.21 | 50 |
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước
Địa chỉ: Khu B, Đường số 1, Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0982509898 - Email: cs@hiepphuoc.com

Tuyển dụng nhân viên bảo trì cơ khí, điện

10.03.21 | 29 |
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước
Địa chỉ: Khu B, Đường số 1, Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0982509898 - Email: cs@hiepphuoc.com

Tuyển dụng nhân viên cơ điện

10.03.21 | 29 |
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước
Địa chỉ: Khu B, Đường số 1, Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0982509898 - Email: cs@hiepphuoc.com

Tuyển nhân viên vận hành máy

10.03.21 | 20 |
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước
Địa chỉ: Khu B, Đường số 1, Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0982509898 - Email: cs@hiepphuoc.com
Tuyển dụng - Công Ty Cổ phần nghiên cứu và thí nghiệm điện (ETRC)

Tuyển dụng - Công Ty Cổ phần nghiên cứu và thí nghiệm điện (ETRC)

02.04.19 | 811 |
Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh khu vực miền Nam, Công Ty Cổ phần nghiên cứu và thí nghiệm điện (ETRC) đang có nhu cầu tuyển dụng 10 nhân viên thí nghiệm điện.