logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH <BR/>BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Hệ cao đẳng

Giới thiệu ngành Cao đẳng Điện công nghiệp

08.03.18 | 1744 |
 - Hình thức đào tạo: chính quy.
 - Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương.
 - Thời gian đào tạo: 03 năm.

Giới thiệu ngành Cao đẳng Công Nghệ Kỹ Thuật Điện - Điện tử

08.03.18 | 822 |
- Hình thức đào tạo: chính quy
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương
- Thời gian đào tạo: 03 năm