logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH <BR/>BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Cao đằng CNKT Điện - Điện Tử

28.04.21 | 86 |

Tên ngành, nghề: 

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

- Tên ngành, nghề: CNKT Điện - Điện Tử

 - Mã ngành, nghề: 6510303

 - Trình độ đào tạo: Cao đẳng

 - Hình thức đào tạo: Chính quy

 - Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

 - Thời gian đào tạo: 03 năm

I.   Mục tiêu chương trình:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử từ 2 đến 3 năm, sinh viên  có khả năng trở thành:

  1. Trưởng bộ phận: phụ trách các vấn đề về lắp đặt, sửa chữa, vận hành, bảo trì, kiểm tra mạng cung cấp điện, mạng máy tính, hệ thống điện - điện tử trong các máy móc công nghiệp, hệ thống điều khiển tự động trong sản xuất.
  2. Trưởng nhóm: chế tạo và thử nghiệm thiết bị điện, thiết kế và thi công bo mạch điện tử, tư vấn bán hàng thiết bị điện - điện tử, kiểm tra chất lượng sản phẩm.
  3. Thành viên: thiết kế các mạng điện hạ áp và hệ thống thông tin cho công trình, hệ thống điều khiển tự động.

II.     Chuẩn đầu ra chương trình

Tại thới điểm tốt nghiệp, sinh viên có khả năng:

1. Chuẩn đầu ra 1: Sử dụng các trang thiết bị hiện đại để thực hiện được các đo đạc các thông số về điện đối với các mạch điện, thiết bị điện tử, thiết bị điện hạ áp.

2. Chuẩn đầu ra 2: Sử dụng thiết bị điện hạ áp

3. Chuẩn đầu ra 3: Phân tích, thiết kế và thi công được các mạch điện tử ứng dụng cơ bản

4. Chuẩn đầu ra 4: Vận dụng hiệu quả kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng trình bày vào hoạt động nghề nghiệp

5. Chuẩn đầu ra 5:Thực hiện trách nhiệm công dân và​ các qui tắc đạo đức nghề nghiệp đúng đắn

6. Chuẩn đầu ra 6: Vận dụng được tiếng Anh trong các tình huống khác nhau.

7. Chuẩn đầu ra 7: Thực hiện các kỹ năng nghề nghiệp: kỹ năng sử dụng các dụng cụ   cầm tay, kỹ năng tổ chức, sắp xếp nơi làm việc, kỹ năng về quản lý thời gian, thực hiện các biện pháp an toàn.

CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

8. Chuẩn đầu ra 8: Lắp đặt dây dẫn điện, thiết bị: điện, điều khiển tự động, đo lường trong các mạng cung cấp điện, hệ thống điện trong các máy móc công nghiệp, hệ thống điều khiển tự động trong sản xuất. (a)

9. Chuẩn đầu ra 9: Thiết kế được mạng cung cấp điện, hệ thống điện trong các máy móc công nghiệp, hệ thống điều khiển tự động trong sản xuất.

10. Chuẩn đầu ra 10: Vận hành, sửa chữa, bảo trì mạng cung cấp điện, hệ thống điện trong các máy móc công nghiệp, hệ thống điều khiển tự động trong sản xuất.

III.  Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Cử nhân Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử sẽ đảm nhiệm những công việc ở các vị trí cụ thể như sau:

-   Cán bộ kỹ thuật trong các công ty sản xuất, xây dựng trong lĩnh vực Điện - Điện tử.

-   Tư vấn hỗ trợ bán hàng các mặt hàng Điện, Điện tử tại các công ty kinh doanh trang thiết bị Điện, Điện tử.

-   Cán bộ hướng dẫn, bồi dưỡng tay nghề cho những người có bậc trình độ thấp hơn.