logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH <BR/>BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

[HK_PHỤ] Lịch học kỳ phụ thứ 7, chủ nhật

07.10.19 | 1624 |

Lịch học kỳ phụ thứ 7, chủ nhật

 

Xem chi tiết tại đây

Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng                                              
  Đơn vị: Khoa Đ-ĐL/BM ĐCN                                            
      KẾ HOẠCH HỌC KỲ PHỤ                                        
      Năm học 2019-2020                                        
BM_HKP03                                              
                                               
TT Môn GV dạy Bậc/đợt/năm ĐVHT Loại SV Bắt Tuần Buổi-phòng Số tiết/thứ Thi
LT TH đầu Sáng Chiều Tối Phòng 2 3 4 5 6 7 CN TG/Ngày Phòng GVCT
1 Máy điện 1 Nguyễn Tấn Thành CĐ/HKI/2019 4 60     19/10 7 S     F5.11             7h00-11/01 F5.11 Nguyễn Tấn Thành 
                  8 S     F5.11                 Lê Thành Tâm
                  9 S     F5.11                  
                  10 S     F5.11                  
                  11 S     F5.11                  
                  12 S     F5.11                  
                  13 S     F5.11                  
                  14 S     F5.11