logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH <BR/>BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Tuyển dụng tại Công ty điện lực Vĩnh Tân 1

09.04.18 | 1385 |

Xem thông tin tuyển dụng tại đây.