logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH <BR/>BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Lễ bảo vệ tốt nghiệp CĐ Đ-ĐT khoá 2017-2020

26.08.20 | 2347 |

Kết thúc ba năm học tập tại trường, các bạn sinh viên khoá 2017 ngành CN Kỹ thuật Điện - Điện Tử, chuyên ngành Điện Công Nghiệp bước vào giao đoạn bảo vệ đề tài tốt nghiệp 

/images/files/8791F8FE-087A-4396-B852-2256D27D7EEC.jpeg

Đề tài thể hiện quá trình học tập và kiến thức của các bạn đã học tập và tiếp thu khi học tại trường. 
/images/files/63B20B2E-5F95-49C0-A609-05231E0C365C.jpeg

/images/files/565B1E52-BB24-4081-B1D8-18BBA08C4862.jpeg

/images/files/AE89BCF8-6EAE-4A2F-834D-28E19EA316B8.jpeg

/images/files/82FB2176-678F-4BF9-A6B8-5345A78CB5EF.jpeg


Chúc các bạn sinh viên khoá 2017 đạt được kết quả tốt