logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH <BR/>BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Quá trình hoàn thành Đồ án tốt nghiệp sinh viên khoá 2015-2018

28.06.18 | 1708 |

 Sau một chặng đường 3 năm học tập tại trường CĐKT Cao Thắng, các sinh viên năm cuối Khoa Điện - Điện lạnh, chuyên ngành Điện Công Nghiệp khoá 2015-2018 đang bước rất gần với tấm bằng cử nhân và ngưỡng cửa vào đời.

     Sau một chặng đường 3 năm học tập tại trường CĐKT Cao Thắng, các sinh viên năm cuối Khoa Điện - Điện lạnh, chuyên ngành Điện Công Nghiệp khoá 2015-2018 đang bước rất gần với tấm bằng cử nhân và ngưỡng cửa vào đời.

     Hầu hết các sinh viên năm cuối (khoá 2015-2018) đang trong quá trình hoàn thành Đồ án tốt nghiệp của mình. Đây là khoảng thời gian cực kỳ quan trọng trong suốt 3 năm học tập tại trường.

Các sinh viên được tiếp cận với các khoa học, kỹ thuật mới hiện nay và áp dụng chúng vào trong đề tài tốt nghiệp của mình. Sinh viên vận dụng những kiến thức đã học tại trường vào để tài, cộng thêm sự tìm tòi, học hỏi thêm từ bản thân trong quá trình là đề tài.

 

Sinh viên đang thi công mô hình đề tài tốt nghiệp

     Để đề tài trở nên sinh động và thực tiễn hơn, sinh viên đã mô hình hoá đề tài và chạy mô phỏng thông qua các phần mềm ứng dụng. Điều này giúp các bạn được trỉa nghiệm một cách thực tiễn, không lý thuyết xuông mà ứng dụng lý thuyết vào thực hành. 

Đây cũng là điều mà hầu hết các doanh nghiệp bên ngoài cần ở sinh viên Cao Thắng.

 

 

Sinh viên lắp đặt mô hình tủ điện

     Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là tất cả các bạn phải đứng trước hội đồng để bảo vệ đề tài tốt nghiệp của mình. Các bạn đang gáo riết để hoàn thành đề tài. Đã có nhiều nhóm hoàn thành xong trước thời hạn, tuy nhiên vẫn còn một vài nhóm cũng đang trong quá trình hoàn thành.

     Rất mong các bạn sẽ hoàn thành đề tài đúng hạn. Và sẽ đạt được kết mỹ mãn như ý trước khi ra bảo vệ trước hội động.

                                                                                                                                                                                                    by Đ.Q.Đạt