logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH <BR/>BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Mở Lớp Học Kỳ Phụ Hè 2018 (Điều Chỉnh Hạn Chót Nộp Điểm)

04.06.18 | 778 |

Căn cứ vào số lượng HSSV đăng ký học, phòng Đào tạo dự kiến mở các lớp học kỳ phụ học vào thời gian hè gồm những môn như sau:

Cao đẳng

Cao đẳng nghề

Trung cấp

 

Để việc đóng học phí và giảng dạy được thuận lợi, phòng Đào tạo hướng dẫn như sau:

ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Tất cả Sinh viên có nhu cầu học lại các môn học trên đều được đóng học phí để tham gia lớp học. Cách đóng học phí như sau:

Bước 1: Đến các Khoa/Bộ môn phụ trách môn học xem thời khóa biểu các môn muốn học.
Bước 2: Đến máy tính Thư viện hoặc phòng Đào tạo, vào phần mềm “Học kỳ phụ” thực hiện thao tác đăng ký, không đóng học phí những môn học bị trùng giờ hoặc những môn chưa có thời khóa biểu.
Bước 3: Đến phòng Tài chính-Kế toán đóng tiền.
Bước 4: Đi học theo thời khóa biểu. Nếu lớp học bị hủy do không đủ số lượng, sinh viên liên hệ bàn 4-phòng Đào tạo để được hoàn trả học phí. Sinh viên không được hoàn trả học phí nếu bị trùng giờ học.

THỜI HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ:  Từ ngày Khoa/Bộ môn công bố thời khóa biểu đến trước khi lớp học bắt đầu.

 

ĐỐI VỚI KHOA/BỘ MÔN

1/ Lập thời khóa biểu các môn học nêu trên, trong đó :

- Các môn STT 33, 36, 38 (Khoa GDĐC) học vào thứ bảy và chủ nhật. Các môn khác học vào các ngày còn lại trong tuần.
- Chia ca học như sau : Mỗi ngày chia thành 4 ca, mỗi ca 3 tiết, có thể thêm ca 5 (buổi tối).Các môn có số ĐVHT nhiều có thể tăng số buổi trong tuần để  kịp nộp điểm xét điều kiện học tiếp.
- Hạn chót nộp điểm: ngày 19/8/2018.

2/ Thông báo thời khóa biểu trên web site Khoa, niêm yết tại Khoa.Phòng Đào sẽ mở phần mềm đóng học phí khi thấy thời khóa biểu trên website Khoa/BM.

3/  Khoa/BM xem danh sách đóng học phí, nếu có đủ 15 Sinh viên đóng học phí thì tiến hành giảng dạy, nếu không đủ 15 sinh viên đóng học phí thì thông báo hủy lớp.