logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH <BR/>BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Thông Báo Về Việc Xét Công Nhận Tốt Nghiệp - Đợt 1 Năm 2018

21.04.18 | 900 |

I. Đối tượng xét

Sinh viên CĐ và CĐN từ khóa 2014 trở về trước, học sinh TCCN từ khóa 2015 trở về trước, diện không được công nhận Tốt nghiệp do còn nợ học phần, nay đã hoàn thành chương trình học.

II. Điều kiện xét

HSSV được công nhận tốt nghiệp nếu đạt các điều kiện sau:

a. Không có môn thi Tốt nghiệp nào có điểm dưới 5,0.

b. Đã tích lũy đủ số học phần quy định trong chương trình đào tạo, không có học phần nào dưới 5,0 điểm.

c. Cho đến thời điểm xét công nhận tốt nghiệp, học sinh không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên.

d. Hoàn thành các chứng chỉ GDTC và GDQP (đối với trình độ Cao đẳng).

III. Những vấn đề cần lưu ý

1. Khiếu nại kết quả xét công nhận tốt nghiệp: thời gian từ chiều thứ Năm ngày 19/4/2018 đến 16h00 thứ Ba ngày 24/4/2018. Sau thời gian này, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

2. HSSV thuộc diện không được công nhận tốt nghiệp: phải đăng ký học trả nợ những học phần chưa đạt, đăng ký thi lại các môn thi Tốt nghiệp (nếu chưa hoàn thành) để được xét công nhận tốt nghiệp vào đợt tiếp theo trong năm 2018.

3. Cấp phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bằng tốt nghiệp

- HSSV tốt nghiệp: được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bằng Tốt nghiệp (chỉ cấp 1 lần). HSSV có nhu cầu sử dụng phải tự sao y.

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cấp phát tại phòng Đào tạo theo lịch như sau:

TRÌNH ĐỘ

THỜI GIAN

NƠI NHẬN

Cao đẳng

Từ ngày 02/5/2018 đến 18/5/2018

Bàn số 1

Cao đẳng nghề

Các ngày 24/4/2018, 3/5/2018, 4/5/2018

Bàn số 4

Trung cấp chuyên nghiệp

Từ ngày 02/5/2018 đến 18/5/2018

Bàn số 3

 

Sau lịch phát kể trên, phòng Đào tạo sẽ tiếp tục cấp phát vào các Sáng thứ Hai (đối với Cao đẳng) và các sáng Thứ Ba (đối với Cao đẳng nghề, Trung cấp).

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời chỉ có giá trị sử dụng 03 tháng kể từ ngày ký. Sau ngày 24/7/2018, phòng Đào tạo sẽ không tiếp tục cấp phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Lịch phát Bằng tốt nghiệp sẽ thông báo trên website phòng Đào tạo vào ngày 30/05/2018.

IV. Tổng hợp số liệu

1. Cao đẳng

 

TỔNG SỐ

XÉT LẠI

TỐT NGHIỆP

KHÔNG TN

Chỉ nợ môn Tốt nghiệp

Nợ học phần

CĐ 2011

198

1

24

173

CĐ 2012

251

13

25

213

CĐ 2013

247

49

11

187

CĐ 2014

675

209

63

403

TỔNG

1371

272

123

976

2. Cao đẳng nghề

 

TỔNG SỐ

XÉT LẠI

TỐT NGHIỆP

KHÔNG TN,

NỢ HỌC PHẦN

CĐN 2011

2

1

1

CĐN 2012

113

3

110

CĐN 2013

303

41

262

CĐN 2014

339

86

253

TỔNG

757

131

626

3. Trung cấp chuyên nghiệp

 

TỔNG SỐ

XÉT LẠI

TỐT NGHIỆP

KHÔNG TN

Chỉ nợ môn Tốt nghiệp

Nợ học phần

TCCN 2013

137

11

0

126

TCCN 2014

154

18

0

136

TCCN 2015

249

66

18

165

TỔNG

540

95

18

427

Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp văn phòng BM. Điện Công Nghiệp (F3.7) hoặc Phòng đào tạo