logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH <BR/>BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

THAM GIA BUỔI GIỚI THIỆU VÀ TUYỂN DỤNG CỦA CTY NESTLE

08.07.21 | 86 |

Các bạn đăng ký tham gia theo đường link sau:

https://forms.gle/nCE77yfhW69fpU1d9